Generalforsamling

Onsdag den 19. april 2023 kl. 18.00 i Spektrum Odder

Dørene åbnes kl. 17.30 og lukkes kl. 18.00.

Adgangskort skal forevises ved indgangen.

 

Program

18.00 Velkomst og generalforsamling

19.00 Spisning 

20.00 Peter Qvortrup Geisling

21.00 Afslutning, forventet

 

BEMÆRK at generalforsamlingen afholdes i Spektrum Odder.

Der tages forbehold for programændringer.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg er Karen Margrethe Mathiesen, Bodil Just og Knud Hansen.
  7. Valg af 1 suppleant.
  8. Eventuelt.

 

gf2020