Beretning 2020

 

GF2021 KV odderVelkomst


Velkommen til endnu en historisk generalforsamling i Kvickly Odder.

Omstændighederne afgør, at vi afvikler en meget formel generalforsamling med korte beretninger. Så ingen forkælelse med underholdning, fyldige beretninger og lækker servering igen i år. Det kommer, når tiden tillader det igen.

 

Først præsentation af den siddende bestyrelse for Kvickly Odder:
Knud Hansen, næstformand (er ansat som vurderingskonsulent i Nybolig, Odder)
Karenlise Brink, sekretær (Karenlise går pt hjemme og er kasserer i Fodboldafdelingen.)
Karen Margrethe Mathiesen
 (Karen Margrethe driver sammen med sin mand Odder Maskinstation)
Bodil Just (Bodil er ansat i Nyt Syn med ansvar for markedsføring og den digitale udvikling).
Susanne Lindskov Trads, medarbejderrepræsentant for Kvickly
Bettina Viborg, medarbejderrepræsentant fra Kvickly
Vores direktør Arne Sørensen.
og sidste medlem i bestyrelsen er mig selv (ansat som forstander, Rudehøj Efterskole)

Vi skal have valgt en dirigent: bestyrelsen foreslår Claus Bonde Mikkelsen

Beretning
Hele verden har siden marts 2020 været påvirket af den omspændende corona-pandemi. Et turbulent år, der har påvirket os alle og ligeledes Kvickly Odder. Vores medarbejdere kom i frontlinjen, hvilket vi har anerkendt dem for. En kæmpe indsats for de handlende, for Odder og lokalsamfundet, som har gjort os stolt. Vi har mærket, at stort set alle måltider spises hjemme, og at vi som danskere ikke har kunnet rejse i det omfang vi normalt gør. Butikken er klædt i et nødberedskab med afstandsmarkører, pleksiglas og personale med behørig afstand og mundbind. Kvickly Odder har formået at skabe tryghed for både kunder og medarbejdere i en udfordrende tid og stadig ydet den bedst mulige service. De normalt mange kundevendte tiltag er helt taget af plakaten og på trods har Kvickly Odder formået at levere et historisk positivt resultat.

 

Der er fortsat stor fokus på alle medlemsfordelene, og der er løbende tilgang af nye medlemmer. Coops App er en brugervenlig platform som nemt og målrettet anvendes til relevant kommunikation til medlemmerne i form af personlige tilbud samt konkrete tilbud i Kvickly Odder er udvidet med en PrimeKonto med endnu flere medlemsfordele. App´en anvendes aktivt ugentligt af mere end 25% af de 1,9 mio medlemmer, hvilket vi også mærker i Kvickly Odder ved kassen og Scan & Betal. Kvickly Odder har godt 8.000 medlemmer.

 

På trods af covid-19 har været med til at sætte dagsordenen i butikken, har der været tid og plads til investeringer både i butikken og på nogle af vores matrikler i byen. Vaskemaskinen på Rådhusgade er blevet udskiftet, og der kom ligeledes ny belægning på området. I butikken har vi 2020 foretaget mindre investeringer med nyt kølerum, nyt inventar til special øl, nye flakseautomater og firmabil nr. 2 grundet markant øget efterspørgsel på udbringning af varer i lokalområdet. Der er taget initiativ til etablering af ny og større lagerhal til Mega-vin på Stampmøllevej, og der er igangsat en proces for udvidelse af p-pladser i samarbejde med Løvbjerg og Odder Kommune, og målet er at etableringen effektueres 2021.

 

Vi har afviklet 11 bestyrelsesmøder med fokus på at holde fast i vores strategi, omsætning af denne, den daglige drift og økonomi samt investering på både kort og lang sigt. Vi har naturligvis besøgt vores datterbutikker i hhv Gylling (Niels) og Hou (Jens). De to driftige herrer evner at skabe liv og lokal omsætning på hver deres unikke måde. De gør det fremragende, og det er en fornøjelse at besøge deres butikker og mærke engagementet og evnen til lokal integration. Tak for gode og relevante butiksoptimeringer. Kreativiteten er stor begge steder og bundlinjeresultaterne er også tilfredsstillende. Godt arbejde.

 

Bestyrelsen har en strategi om at Kvickly Odder er en aktiv ressource i lokalsamfundet, og med denne i hånden afsatte vi en million kroner (MilliOdder) til lokale foreninger, for at kunne hjælpe til med et boost i en svær tid og med fokus på at få børn og unge tilbage i foreningslivet ved forårets genåbning efter lockdown. En fantastisk glæde som giver mening og skaber sammenhængskraft i vores lokalsamfund.

 

Vi har i 2020 gennemgået og ajourført vores strategiplan med Kvickly Odders vision og mission for de kommende år under temaet ”Kvickly Odder – din butik”.

 

Foreningens øvrige aktiviteter, der omfatter driften af Dagli'Brugserne i Gylling og Hov, tank- og vaskeanlæg samt diverse udlejningsejendomme, er forløbet særdeles tilfredsstillende. Målsætninger og forventninger for det kommende år.

Med baggrund i et unikt og uforudsigeligt år med en verdenspandemi kan det virke ærgerligt, at vi på den baggrund også ser positivt frem til 2021, da coronaen fortsat har fat. Men vi ser længselsfuldt frem til at møde vores mange kunder med stor opmærksomhed, arrangementer og gode tilbud med henblik på at fastholde og udbygge vores position på dagligvaremarkedet i Odder-området igen, når hverdagen vender tilbage. Vi er endvidere opmærksomme på, at konkurrencen på dagligvarer kan skærpes yderligere med nye butiksetableringer i Odder.

Vi vil fortsat vedligeholde og modernisere vores butiksanlæg, så de til stadighed opfylder alle myndighedskrav og står indbydende og salgsklare for vores kunder.

 

Aktivitetsniveauet i og omkring Kvickly Odder på trods af corona-situationen har været tilpasset og i perioder har der været ”asfalteret, mens vi kører”. Vi ved at 2019 leverede et glimrende årsresultat, men vi toppede den i 2020. Vi landede året med 12 mio. kr. på bunden. Når Odder Kommune har fået skatten på ca 2 mio, så lander vi med et overskud på 10 mio. Vi er meget tilfredse med det flotte resultat. Arne gennemgår kort regnskabet.

 

På bestyrelsens vegne vil jeg takke vores personaler i Odder, Gylling og Hov for en stor og topmotiveret indsats, som dagligt giver os mange tilfredse kunder og som også har resulteret i det flotte årsresultat. I er unikke. I har syn for udvikling og afvikling, hvis det skal til. Jeres tilgang til vores butik og evne til at omsætte vores værdier, gør os stolte. Jeres syn på mennesker gør en forskel og løfter jeres arbejdsplads og Kvickly Odder til noget helt særligt.

 

Naturligvis skal der også lyde en stor tak til ledergruppen. I bobler af gode initiativer som I formår at omsætte. 2020 bød på urimelige c-19 arbejdsvilkår og mange ugers svigtende leveringer fra coop, men alligevel finder I vej. I går foran, motiverer og får Kvickly Odder til at lykkes og gør det godt for kunderne. Og en helt særlig tak til vores direktør, Arne Sørensen. Din personlighed, indsigt og dit drive fortsætter udviklingen af både butikken, men også dens sammenhæng til Odder. Også i en krisetid. Tak for dit gode engagement på mange niveauer i både foreningslivet og i politisk regi.

 

Vi er glade for og stolte af hele medarbejderstaben i Kvickly. Rejs jer (hvis der er nogen) og vi vil give jer en velfortjent hånd. I er alle sammen med til at gøre en forskel og med til at skabe den gentagne succes om det er salg i butikkerne eller fra Mega-vin. Tak.

 

Jeg vil også gerne takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor I alle er meget aktive og byder godt ind på hver af Jeres kompetenceområder. Det giver heldigvis en meget aktiv og beslutningsdygtig bestyrelse.

 

Til slut til jeg rette en stor tak til Jer medlemmer og kunder for Jeres store opbakning til Kvickly Odder og datterbutikkerne i Gylling og Hov. Jeres støtte er basis for en stor del af succesen og samtidig grundlaget for, at det hele kan lykkes. Husk at I altid er velkomne til at tage fat i os i bestyrelsen, hvis I har forslag til nye tiltag, idéer til arrangementer eller bare vil vide mere om, hvordan det går med jeres egen butik.

 

Vi er nu godt et kvartalt inde i 2021, som fortsat er præget af c-19, lockdown lukkede restauranter. Det går fortsat godt i Kvickly, og forventningerne ser bestemt ud til at holde stik. Vi ledes overordnet af sund fornuft, leverer et bredt og friskt sortiment af både økologi og konventionelle varer i frugt og grønt samt lokale råvarer fra årstiden, lækkert friskbagt bagersortiment fra 6.30 hver dag, osteafdeling, delikatesse, slagter, har et unikt vinudsalg på hylderne samt i Mega-vin, en nonfood der står skarpt og indbydende og vigtigst af alt altid venlige medarbejdere. Vel mødt i din butik, Kvickly Odder.

 

Forslag til nyt medlem til bestyrelsen:

Karen Margrethe, Bodil og Knud er på valg, de modtager alle genvalg.

 

Forslag til ny suppleant:

(dirigenten nævner på bestyrelsens vegne) Bestyrelsen vil gerne foreslå Brian Westergaard som fortsat suppleant. (Brian har sagt ja, men er forhindret i at være til stede tirsdag aften)

 

Eventuelt:

Ingen

 

Afslutning af generalforsamlingen:

Tak for genvalget til både Karen Margrethe, Bodil og Knud.

 

Dernæst tak til Claus Bonde Mikkelsen, der som dirigent har ledet os godt og forsvarligt igennem generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er slut

 

Se "Ledelsesberetning 2020"

 

Byens bedste 2021 

Se Video og artikel i Horsens Folkeblad

Læs mere …

Mega vinudvidelse 

Se artikel i Horsens Folkeblad

Læs mere …

Historisk generalforsamling 

Solen skinner i Odder

Læs mere …