KnudHansen2016

 

Formandsberetning ved Kvickly Odders generalforsamling den 10/4-2019.

Her over de sidste uger har jeg brugt lidt tid på at genlæse den bog, som Coop udgav i 2015 i anledning af Brugsens 150-års jubilæum. Bogens titel er:  ”Vi mødes i Brugsen”.
Bogen beskriver den danske brugsforeningsbevægelse igennem 150 år. Læseren får hele forløbet, fra de første arbejdere og bønder slog sig sammen i Thisted for at spare en skilling og derfor grundlagde den første brugsforening, også henover krigen med stor vareknaphed, og så hele vejen til i dag og med svimlende visioner for fremtidens dagligvareindkøb. Måske ender det med, at din mobil bipper, hvis du er gået forbi ketchuppen, og du har den stående på din indkøbsliste? Vi er nok allerede ved at være tæt på opfyldelse af mange af visionerne, da IT-teknologien jo løber meget stærkt.

I min følgende beretning vil jeg som sædvanlig gøre rede for, hvad der i det forgangne år er sket i dagligvaremarkedet, hvad der er sket i Coop og hvad der er sket i Kvickly Odder og vores brugser i Gylling og Hov.

Ind imellem bliver der også plads til et filmklip.

Hvis vi starter med det store detailhandelsmarked, hvor Coop og Salling Group jo er de største aktører, og hvor Coop i en årrække har ligget lige foran Salling Group målt på omsætningen, så har dette billede ændret sig lidt i 2018. Med Coops samlede omsætning på ca. 44 mia. kr., og en markedsandel på 34,7%, så ligger vi nu på 2. pladsen og lige efter Salling Group med en markedsandel på 35,2%. Ændringen skyldes primært, at Coop’s Fakta-kæde i de seneste år har haft store udfordringer og vigende omsætning til fordel for Netto. Coop har endvidere over det seneste år lukket en lang række tabsgivende forretninger, ca. 80 stk., hvilket udover mistet omsætning, selvfølgelig er til stor ulempe for de lokalsamfund, der er blevet  berørt, men det har desværre været en nødvendighed.

Vi kender endnu ikke 2018-regnskabstallene fra Coop, men Coop kæmper fortsat meget for en bedre indtjening fra driften af egne butikker og øvrige aktiviteter, som f.eks. bankdrift, og der er fra ledelsens side udmeldt intentioner om store besparelser i Coop´s bagland for derigennem at forbedre indtjeningen. Vi savner desværre klare beviser for at denne øvelse er lykkedes.
Coop og alle de selvstændige brugsforeninger står endvidere også overfor en kæmpe investering i ny IT-teknologi ude i alle butikkerne, som også kræver, at livremmen spændes ind andre steder. Som et led i at skaffe den fornødne likviditet til IT-investeringerne på over 2 mia. kr. har Coop bl.a. solgt det legendariske Sønderhøj i Viby og også bygningssættet, der huser kødfabrikken Hilton i Hasselager, er solgt.
Som et led i at opnå omkostningsbesparelser arbejder Coop også på en ensretning af Coop’s forskellige kæder, som jo tæller Kvickly, Superbrugsen, Lokal-/Dagli’Brugsen, Fakta, Irma og den onlinebaserede indkøbsplatform Coop dk. Idéen er bl.a. andet, at der over tid skal ske en større ensretning af f.eks kædernes vareudvalg, annoncering, HR, og måske kommer vi også til at se en ændring på vores logo. Coop eksperimenterer i øjeblikket, og på eget initiativ, med et par testbutikker i Købehavnsområdet, hvor en SuperBrugs er døbt om til Coop Mad og en Faktabutik er døbt om til Coop Hverdag.
De fleste forældre kender til de navnediskussioner, som følger med, når familien forøges  –  for hvad skal barnet hedde? Skal man vælge et kendt populært navn, skal man vælge et helt nyt og internationalt klingende navn, eller skal man gå tilbage og vælge et godt gammeldags navn, som måske er lidt støvet, men har en vis tryghed over sig?
Mulighederne er mange, men i de selvstændige Brugsforeninger er det lidt som at blive viftet om næsen med en rød klud, hvis Coop udskifter de nuværende kædenavne, og i stedet for fremhæver Coop-navnet på butiksfacaderne. Vi i Brugsforeningerne værner om vores selvstændighed, og vi vil gerne undgå at drukne i en alt for tæt omfavnelse af Coop, som et navneskifte vil være, og en udskiftning af alle facadeskilte og logoer vil også være en ekstra udgift, som vi ikke mener, der er råd til nu. Fronterne mellem Coop og de selvstændige Brugsforeninger er derfor trukket skarpt op i øjeblikket. Her i Odder ser vi helst, at Kvickly Odder navnet bevares, og måske med en lille indrømmelse, således at der kan stå ”en del af Coop”, men i et hjørne nedenfor Kvickly logoet.
Vi tror altså, at vores kunder – altså Jer – bedst kan identificere Jeres foretrukne indkøbssted som Kvickly Odder, og det kæmper vi naturligvis for.

Der sker jo heldigvis også mange gode ting i Coop, som jo også er det primære gundlag for, at vores butikker hver dag er fyldt med gode og ansvarlige varer, og som eksempler, kan jeg nævne nogle af fokusoverskrifterne fra året 2018:
    •    Faste lave priser på tusindvis af varer
    •    Fokus på emballage uden skadelige stoffer
    •    Coop kåret som den mest bæredygtige virksomhed i Danmark
    •    Fokus på madspild og bl.a. donation af mad til de familier, der har haft behov, f.eks gennem Julehjælpen.
    •    Fokus på unge medarbejdere og give dem en god start i deres arbejdsliv
    •    Udvikling af ny IT-teknologi, bl.a. gennem Coop appen, Scan og betal samt Coop mad
    •    Taget initiativer til fællesspisning
    •    Og mange mange flere ting – og Coop er fortsat meget handlekraftig og har masser af gode idèer til 2019 med hovedoverskifter indenfor fortsat udvikling af den danske madkultur, ansvarlighed og bæredygtighed, mindske madspild, forbedre dyrevelfærden, mindske kemien i hverdagen og gøre visioner til virkelighed for lokale fødevareproducenter.
    •    
Som afslutning på mit afsnit om Coop’s aktiviteter vil jeg gerne vise et lille filmklip, der synliggør mange af Coop’s aktiviteter i 2018 og dermed også tegner Coop’s dna, som jo mange af os kender tilbage fra det hele hed FDB og Brugsen.

 

Så vil jeg gerne blive lidt mere lokal og orientere Jer om, hvad der er sket i vores egen brugsforening, der jo omhandler Kvickly, Dagli’Brugserne i Gylling og Hov, Megavin, Marselis Vine, 2 vaskeanlæg, 2 benzinanlæg, udlejningsejd. til Jysk , udlejningsmål til Apoteket og Green Vibe Burger samt flere boliglejemål.

2018 har igen budt på et pænt stort aktivitetsniveau, hvor den daglige drift med mange butiksåbne timer i sig selv kræver meget stor planlægning.
Vi startede året med en total ombygning og udvidelse af Delikatessen, og resultatet er blevet rigtig godt og har givet bedre arbejdsforhold for medarbejderne, både i dagligdagen, men også når der skal produceres de store mad ud af huset-ordrer.
Dernæst havde vi fået en henvendelse fra apotekeren i Odder om muligheden for og et ønske om etablering af et apotek i Kvickly’s lokaler. Dette fandt vi som en interessant mulighed for Odders borgere og Kvicklys kunder, og vi indgik derfor en aftale med apotekeren om at indrette det ønskede lokale i tilknytning til Kvicklys forhal, og herefter har apoteket selv stået for indretningen og apotektet står naturligvis også for driften. Vi synes selv, der er kommet et flot resultat, som også pynter i forhallen og som naturligvis også styrker den daglige kundestrøm til butikken.
Alle disse håndværksmæssige arbejder er naturligvis sket med brug af vores dygtige og lokale håndværkere, som vi sætter stor pris på.

Vores seneste tiltag med ”Festlig fredag” hvor butikken pyntes op og kunderne modtages på den røde løber, har også været en stor succes, som naturligvis fortsætter. Mange af vores leverandører har også taget ”Festlig fredag” til sig, og stiller velvilligt op med demonstrationer og smagsprøver på mange forskellige varer.
”Festlig fredag” er således blevet en ekstra booster sidst på ugen, og hvor I kunder bliver mødt med mange gode tilbud op til weekenden.

Hen imod slutningen af 2018 har vi overtaget Marselis Vine, som er en både fysisk butik i Århus og en onlinebutik. Vi ser her muligheden for et vindue til et Århus-publikum til vine og udvalgte spiritusser i den lidt mere eksklusive klasse, og samtidig ser vi muligheden for en spændende videreudvikling sammen med Megavin.    

I Brugsen i Gylling fortsætter Niels sit utrættelige arbejde sammmen med et motiveret personale og en meget aktiv og hjælpsom støttegruppe.
Der er fortsat en god opbakning omkring butikken, og årsmøde og høstfest samler fortsat rigtig mange Gyllingborgere til hyggeligt samvær med fællesspisning.
Vi ser tit Niels i et lille filmklip på Facebook, hvor han på sjov og humoristisk vis promoverer sine gode tilbud. Det giver et dejligt smil på læben, og det sælger også varer.
Der skal herfra lyde en stor ros og anerkendelse til Niels og personalet i Gylling samt støttegruppen.

I Brugsen i Hov fungerer den opdatering som butikken undergik i 2017 rigtig godt, og er med til at give  butikken en tilfresstillende udvikling. Jens og hans gode personale har også god støtte af lokalbstyrelsen i Hov, og de laver også spændende arrangementer i og omkring butikken til stor glæde for både kunderne og butikken.
Her senest har Brugsen være involveret  i et stort fastelavnsarrangement, hvor der blev bagt rigtig mange fastlavnsboller, og der var konkurrence om den bedste udklædning. Jens er også aktiv på Facebook med gode tilbud. Det er bl.a. disse forskellige ting, der er med til at udbygge Hov borgernes loyalitet overfor butikken, og jeg er sikker på, at personalet også finder stor inspiration og motivation i disse forskellige aktiviteter. Så også herfra en stor ros og anerkendelse for indsatsen i Hov.

Både i Odder, Gylling og Hov har vi fortsat meget stor fokus på at have lokale varer i vores sortiment. Vi har mange ildsjæle i vores område, der gør en stor indsats for at lave et godt og lokalt produkt, der ofte er økologisk eller på anden måde meget klima- og miljøvenligt frembragt. Vi vil fortsat gerne samarbejde med disse lokale avlere og producenter, og vi mærker også en fortsat stigende efterspørgsel på deres produkter.
Helt overordnet vil vi gerne have en meget bred vifte af produkter på hylderne, så vi kan tilgodese alle vores kunders ønsker, som kan være skabt af enten økonomiske årsager, helbredsmæssige årsager eller mere af overbevisning. Vi ønsker ikke at være dommer over, om I skal købe økologiske varer eller konventionelt producerede varer, det er jeg helt sikker på, at I selv har styr på.
Fra bestyrelsens side har vi meget fokus på, at vi har så mange danske varer på hylderne som muligt, og vi udfordrer til stadighed baglandet i Coop på dette område. Vi er naturligvis godt klar over, at der er en økonomi, der også spiller ind her, men vi synes nu, at danske varer går bedst i tråd med Coop’s dna.

Som I kan høre, så har der som sædvanligt været et pænt aktivitetsniveau i og omkring vores brugsforening, og alle disse aktiviteter i løbet af 2018  har heldigvis båret frugt. Vi lander året med en samlet omsætning på ca. 292 mio.kr. og vi laver 7 mio. kr. på bunden. Når Odder Kommune har fået skatten, så lander vi med et overskud på 5,5 mio. kr. i forhold til 4,4 mio. kr. sidste år. Vi er derfor meget tilfredse med det flotte resultat, og en stor del af de foretagne forbedringer og investeringer henover året har også kunne tages over driften. Arne vil senere gennemgå regnskabet mere detaljeret.

Omkring bestyrelsens arbejde kan jeg orientere Jer om, at vi har holdt 10 bestyrelsesmøder og vi har kigget ind i og ajourført vores strategi for Kvickly Odder for de kommende år.
Strategiarbejdet har fyldt en hel del, hvor vi over 4 heldagsmøder, der er afholdt på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne, har drøftet og diskuteret, hvilket fremtidigt  værdigrundlag vi vil fokusere på. Det er ikke ny raketvidenskab og flere af fokusområderne og kerneværdierne har også fyldt meget over de seneste år.
Vi har valgt at kalde vores strategi ”Kvickly Odder – sund fornuft”. Alt hvad vi gør, vil vi gerne gøre indenfor den sunde fornuft.

Strategien tager afsæt i følgende kerneværdier:
Indflydelse, omtanke, ærlighed, nytænkning og lokalt engagement, og inden for disse kerneværdier vil vi gerne arbejde videre med:
    •    Kunder og medlemmer, bl.a. gennem en synlig bestyrelse, ved at synliggøre medlemsfordelene og gennem en børnevenlig butik.
    •    Kommunikation, bl.a. gennem aktivt at lytte til idèer og forslag og vidensdeling
    •    Digitale løsninger, bl.a. gennem digital kommunikation til og fra medlemmerne, udnytte e-handelsløsninger, men meget vigtigt omkring e-handelen at det sker i  sammenhæng med butikken, så vi ikke saver den gren overs, om vi sidder på.
    •    Kvickly Odder – din butik, bl.a. gennem at skabe god stemning og oplevelser og skabe høj trivsel og derigennem have stolte og dedikerede medarbejdere, der giver Jer en god indkøbsoplevelse.
 
Og hele fundamentet bagved alle vores aktiviteter tager afsæt i engagement, kvalitetsbevidsthed, loyalitet og livsglæde.
Så tror vi på, at vi med denne strategi kommer godt afsted og videre over de næste år. Vi vil dog genbesøge strategien en gang hvert år for at sikre, at vi fortsat er på rette spor.
Ovenpå strategiarbejdet har vi i slutningen af 2018, og i samarbejde med Jeppe og Ole Grøn, lavet en film, der hurtigt, nemt og overskueligt viser, hvad vi står for i Kvickly Odder og hvad der er vores egen dna. Filmen ligger på vores hjemmeside, på Facebook  og på Youtube, og den kører også på vores store facaceskærm. Den er allerede set af rigtig mange, og vi synes, at vi med filmen har ramt det, vi gerne ville. Det er denne lille film, som har kørt her på skærmen mens I er kommet på plads ved bordene.

Vi har i 2018 haft en medlemstilgang på ca. 320 medlemmer, og vi har i dag ca. 8.000 medlemmer i vores brugsforening.

Bestyrelsen har også i 2018 uddelt midler fra vores Jubilæumspulje, som blev besluttet i forbindelse med Kvickly Odders 40-års jubilæum i 2012. Der var i 2018 26 ansøgere til midlerne og vi fordelte puljen på 46.000 kr. til 6 glade modtagere. Det er fortsat dejligt at se og læse alle de spændende ansøgninger, der vidner om et meget rigt foreningsliv i Odder-området. Støttebeløbene gives jo efter ”noget for noget – princippet”, og vi får sædvanligvis nogle gode og spændende modydelser til glæde for kunderne.


Herudover støtter vi også fortsat sporten og foreningslivet i Odder  med godt 1 mio. kr. i forskellige sponsorater.

Vi har også tilført Odder Kommune ca.1,5 mio. kr. i skat i det forløbne år.
Så alt i alt forsøger vi at føre en pæn stor del af den indtjening, som I er med til at skabe for os, tilbage til byens mange aktiviteter.


Vores direktør, Arne Sørensen, er også synlig og deltagende i flere af byens råd og udvalg, og både Arne og jeg sidder også med i ledelsen i den fælles brancheforening, som dækker de selvstændige Kvickly’er.  Vi mener, det er vigtigt at være synlig og deltage i debatterne omkring byens udvikling og udviklingen i dagligvarehandelen for derigennem at bidrage til nogle gode og forsvarlige  løsninger.

I 2018 er vi også blevet mødt med et nye begreb, der kaldes GDPR, eller Persondataforordningen, hvor der nu er indført meget strenge krav omkring opbevaring og formidling af personfølsomme oplysninger. Det er meget vigtigt, at vi nu følger disse retningslinier, både i forretningen, men også i bestyrelsen, og der kan falde meget store bøder ved overtrædelse af reglerne.

Vi er nu kommet rigtig godt i gang i 2019, og i modsætning til sidste år, hvor de første måneder var lidt omsætningsmæssigt træge, så er vi faktisk kommet flyvende fra start.
Vi kan jo følge med i det arbejde, der pågår på den gamle NT-grund, og meget tyder  på, at der nok kommer en dagligvarebutik mere til byen. Vi hilser naturligvis dette initiativ velkommen, og ser det som en yderligere styrkelse af handelslivet i Odder, og vi er klar til at tage konkurrencen op.
Vi har ikke p.t. besluttet nogle store investeringer for året, men vi diskuterer bl.a. muligheden for at lave nogle flere og kundevenlige parkeringspladser. Dette kan være et eget projekt, men det kan også være med involvering af Odder Kommune.

Gennem Arnes og min deltagelse i diverse råd og bestyrelser i vores relation bagud til Coop, har vi meget fokus på Coop’s økonomi og specielt indtjeningen. Vi fik jo desværre ikke et formandsskifte i starten af 2018, som vi stærkt havde ønsket. På trods af mange gode hensigter fra formand Lasse Bolander og direktør Peter Høgsted, ovenpå formandsvalget, om at nu skulle de nok lægge sig i selen for at strømline Coop og fokusere på en stærkere indtjening, så må vi desværre konstatere, at billedet ikke har ændret sig ret meget. Der står derfor fortsat et meget stort arbejde foran os med at skabe et bedre indtjenende Coop og med at skabe et ligeværdig og respektfuld samarbejde mellem Brugsforeningerne og Coop.
Vi forsøger til stadighed at agere de nødvendige vagthunde omkring dette arbejde og for at bevare brugsforeningernes selvstændighed.
 
Her mod afslutningen af min beretning vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke vores personaler i Odder, Gylling og Hov for en stor og topmotiveret indsats, som dagligt giver os mange tilfredse kunder og som også har resulteret i det flotte årsresultat.
Også en stor tak til vores direktør, Arne Sørensen og hele ledergruppen for en flot indsats, fortsat for en stor idèrigdom  og et rigtig godt samarbejde henover året. Det er alt sammen med til at gøre en forskel og med til at skabe Kvickly Odders mangeårige succes. Her bliver jeg så også nødt til at være ærlig og måske drysse lidt malurt i bægeret, for vi er desværre ikke længere Danmarks største Kvickly. Vi er nr. 2, idet Kvickly Helsinge, efter at have bidt os i haserne over se sidste par år, lige har overhalet os med en my. Det kan vi ikke have siddende på os, så jeg håber, at vi kommer stærkt tilbage.

Jeg vil også gerne takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor I alle er meget aktive og byder godt ind på hver af Jeres kompetenceområder. Det giver heldigvis en meget aktiv og beslutningsdygtig bestyrelse.
Omkring bestyrelsen vil jeg også gerne orientere Jer om en ændring her i det nye år. Jeg har været formand for Kvickly Odder siden 2003, det er altså 16 år, og jeg har over det seneste år besluttet, at der nu skal lidt yngre kræfter til. Vores næstformand Jacob Hørning har derfor indvilget i at tage over på formandsposten, og lidt afhængig af, hvordan valget går her lidt senere, så har jeg accepteret at tage én periode mere i bestyrelsen for at hjælpe Jacob helt på plads i formandsjobbet.
Formandsjobbet i Kvickly Odder har været en særdeles spændende opgave, som jeg ikke ville have været foruden. Jeg vil derfor gerne sige held og lykke til Jacob og tak til bestyrelsen og Arne for et altid konstruktivt samarbejde, der også har resulteret i mange gode løsninger. Også en stor tak til Jer medlemmer for Jeres opbakning til mit arbejde og mine beretninger.

Så er vi ved at være igennem årets beretning, og vi bestræber os hele tiden på, at lytte til signaler fra Jer kunder og følge nye udviklingstrends med henblik på at have en 100% moderne og opdateret butik fyldt med gode varer til gode priser. Vi hører meget gerne Jeres kommentarer og gode idèer til fornyelser og forbedringer – også gerne her i aften – og ellers blot løbende ved henvendelse til Arne, det øvrige personale eller bestyrelsen.

Som jeg også har sagt i mine tidligere beretninger, så ønsker vi at være gode – gerne de bedste, og hele tiden at udvikle os til fælles bedste.

Jeg håber, I har fået et godt indblik i vores allesammens forretning, både lokalt og nationalt, og til slut til jeg gerne rette en stor tak til Jer medlemmer og kunder for Jeres store opbakning til Kvickly Odder og datterbutikkerne i Gylling og Hov. Jeres støtte er jo en stor del af succesen  og samtidig grundlaget for, at det hele kan lykkes.

Tusind tak.

Odder den 10.april 2019
Knud Hansen, bestyrelsesformand

 

 

 

 

Coop Prime 

Få 15% i bonus med en PrimeKonto

Læs mere …

Fernisering 

Lørdag den 5. september kl. 12.00-13.00

Læs mere …

Generalforsamling 2020

22. september kl. 17.00

Læs mere …