KnudHansen2016

Formandsberetning ved Kvickly Odders generalforsamling den 16. april 2018

 

Året 2017, der blev afsluttet for nogle måneder siden, har igen været et begivenhedsrigt år for både Coop og vores lokale brugsforening omkring Kvickly Odder og DagliBrugserne i Gylling og Hov.

 

Vi har mødt udfordringer i et dagligvaremarked, der både er under pres, men også under udvikling i takt med forbrugernes og samfundets behov og udvikling, bl.a. indenfor varernes synlighed og gennemskuelighed i processen fra jord til bord og sammen med et forbrugerønske om, at man også gerne vil have en nemhed i at indtage et måltid mad. Dette hænger vel bare naturligt sammen med den løbende samfundsmæssige udvikling!

 

Jeg vil i min beretning forsøge at gøre rede for denne udvikling, sammen med en orientering om udviklingen i Coop og dernæst vil jeg koncentrere mig om, hvordan det er gået i vores egen brugsforening, både i relation vil vores butikker i Odder, Gylling og Hov, og hvilke opgaver vi har arbejdet med i bestyrelsen.

 

Udover at generalforsamlingen er det lokale møde, hvor I som medlemmer kan få indsigt i, hvad der er sket i brugsbevægelsen og brugsforeningen i det forgangne år, så er det også stedet, hvor I som medlemmer kan give Jeres udtryk for, hvordan I ser på tingene, og hvordan I synes, vi som bestyrelse har løst opgaverne og håndteret udfordringerne. Det er også her, at I vælger den bestyrelse, som varetager Jeres lokale interesser.

 

I lighed med tidligere år vil jeg give Jer lidt faktaoplysninger om Coop, da jeg ved, at der er kommet nye medlemmer til siden sidste generalforsamling, og jeg håber på, at en del af disse nye medlemmer også deltager i aften. Coop er det nye navn, der for nogle år siden afløste FDB og som viderefører alt, hvad FDB tidligere stod for + en masse nyt. Under Coop amba, der er selve foreningsdelen, ligger driftsselskabet Coop A/S, som er kerneforretningen og driver butikkerne Kvickly, Superbrugsen, Daglig- og LokalBrugsen, Fakta, Irma og Coop dk.

 

Coop ejer og driver også Coop Bank og reklamebuerauet Republica som selvstændige datterselskaber. Herudover er Coop også det handelsmæssige omdrejningspunkt for alle os selvstændige brugsforeninger, idet vi alle har indgået en franchiseaftale (handelsaftale) med Coop, hvorefter vi følger Coop's forretningskoncepter og aftager en stor del af vores varer herfra. Som Jeres brugsforening her i Odder har vi dog en stor grad af selvstændighed i beslutninger om varesortiment, priser, markedsføring m.v., vi har selv det fulde økonomiske ansvar, og vi træffer selv de strategiske beslutninger omkring vores brugsforenings virke. Coop, der jo betyder samarbejde, har i dag mere end 1,7 mio. medlemmer, der står sammen om andelsforeningen.

 

I 2017 har der været en medlemstilgang på 70.000. Fællesskabet er det, der skiller os ud fra de fleste andre virksomheder, og det er med til at gøres vores brugsforeninger til noget særligt. Coop og de selvstændige brugsforeninger er alle 100% ejet af Jer medlemmer. Vi har altså ingen aktionærer, der skal have udbytte af vores forretning. Vi har kun Jer medlemmer at tage hensyn til. Ud over at drive en god og ansvarlig forretning for alle kunder, er det vores opgave at give Jer medlemmer særlige fordele og indflydelse.

 

Som medlem får I bonus og personlige tilbud, når I handler og bruger Coop's app eller viser Jeres medlemskort. Som medlem får I også helt gratis Samvirke, som er et foreningsblad med relevant stof om mad, sundhed og forbrug. Som medlem får I også sikkerhed for et vareudvalg, som er udvalgt ud fra holdninger om at levere sunde og sporbare varer, som er produceret ud fra bl.a. forsvarlige etiske, miljømæssige og sundhedsmæssige principper.

 

Coop har i dag knap 1.200 butikker, hvoraf 411 butikker tilhører 345 selvstændige brugsforeninger fordelt på Kvickly, Superbrugs, Lokal-/Daglibrugs og Faktabutikker. I har ansvaret for at vælge den lokale bestyrelse her i Odder, der også dækker Gylling og Hov, og vores lokale bestyrelse er med til at vælge Landsrådet på 124 medlemmer, som er den øverste landsdækkende forsamling. Landsrådet træffer alle de større strategiske beslutninger i Coop.

 

Vores nuværende næstformand her i Odder, Kim Bruhn, er medlem af landsrådet og er herfra valgt ind i Coop amba's bestyrelse. Henover de sidste par år har der været nogen uenighed og meningsforskelle mellem de selvstændige brugsforeninger og Coop om den retning, som forretningen skal drives i, og den måde det skal gøres på. Aktuelt står Coop over for en meget stor og nødvendig investering i nyt IT-udstyr til alle butikkerne, og i kraft af, at bl.a. Coop Bank og andre investeringer udenfor kerneforretningen har kostet Coop flere hundrede millioner kr. over de seneste år, både at etablere og drive, og derved ikke har levet op til de oprindelige forventninger, så har det været nødvendigt for Coop at etablere en finansieringsplan med hjælp fra banksektoren.

 

Coop's utilfredsstillende indtjening har betydet, at de løbende bidragsbetalinger, som opkræves hos de selvstændige brugsforeninger løbende er steget over de seneste år, hvilket kan være med til at sætte nogle af de mindre brugsforeninger under et stort økonomisk pres. Vi har i fællesskabet en fælles låneforening, som alle foreninger bidrager til med en %-del af omsætningen, og derfor håber vi, at vi i fællesskabet kan klare disse udfordringer, således at Brugsen kan bevares i mange af de mindre landsbysamfund. Disse forhold har desværre skabt nogle meningsforskelle mellem en stor del af de selvstændige brugsforeninger sammen med flere af Coop butikkerne og overfor Coop's ledelse med bestyrelsesformand Lasse Bolander i spidsen.

 

Der har netop her i weekenden været afholdt valg til formandsposten i Coop og udfaldet blev et genvalg til Lasse Bolander. Jeg kommer lidt mere ind på dette emne senere i min beretning. Der er heldigvis også nogle rigtig gode succeshistorier indenfor Coop. Gennem Coop's 20% ejerskab af benzin- og olieselskabet OK har vi således også en ejerandel af OK's datterselskab, Kamstrup i Stilling. Kamstrup er en virksomhed i rivende udvikling indenfor udvikling, produktion og salg af målere til vand-, varme- og elforbrug. Kamstrup omsætter i dag for over 2 mia. kr. og bundlinien lyder på 246 mio. kr. i 2017. 2017-regnskabstallene for hele Ok-koncernen lyder på en omsætning på over 8 mia. kr. og et overskud på 537 mio. kr. Coop's medlemsprogram er også i en god udvikling og formålet med medlemsprogrammet er bl.a. at gøre det endnu nemmere og billigere for Jer medlemmer at få bedre mad og måltider.

 

I 2017 fik coop's app et regulært gennembrud, og over 800.000 danskere har indtil videre hentet app'en og bruger den til at tjekke tilbud, få inspiration til madlavningen, betale for indkøbene i butikken og til at holde styr på bonerne. Har man ikke en smartphone, er det også muligt at se og aktivere sine personlige tilbud på sin PC med login på coop.dk/medlemstilbud. Der er jo nok også medlemmer, som bare foretrækker at bruge Jeres plasticmedlemskort, og det virker naturligvis, som det plejer. I 2017 har medlemmerne ialt modtaget 820 mio. kr. i dividende, medlemstilbud, personlige rabatter, gaver og præmier. Coop's mission går fortsat på_ - at udvikle vores madkultur - at få endnu bedre mad og varer på hylderne - at mindske madspild - at forbedre dyrevelfærd - at mindske kemien i hverdagen - at gøre visioner til virkelighed for lokale fødevareproducenter Noget af det, vi kan være stolte af som medlemsjet virksomhed er, at Coop - og dengang vi hed FDB - altid har været bannerfører for ansvarlighed. Coop var først med økologi, og vi går forrest i kampen mod farlig kemi, hvor vi gør, hvad vi kan, for at holde problematiske stoffer væk fra hylderne.

 

Igen i 2017 prioriterede Coop at fremme ansvarlighedsarbejdet og foreningen har støttet indsatsen med 18 mio. kr. På den måde oplyser vi forbrugerne som hjælp til at træffe de gode valg, hvad enten det gælder økologi, dyrevelfærd, sundhed, kemi, handel med tredjeverdenslande - eller bare at få lidt mere kvalitet eller smag for pengene. I relation til økologien kom Coop, og dermed også butikkerne, på manges læber i forbindelse med, at Samvirke i oktober 2017 bragte en artikel om økologi, med overskriften "Sprøjtegift er hverdagskost" og som var illustreret ved nogle for landbruget temmelig stødende billeder af en person iført beskyttelsesdragt og gasmaske i færd med at spise salat. Det satte sindene i kog over hele landet. Vi mener, at dele af artiklen var korrekt oplysende og helt relevant for debatten omkring økologi, men vi tog afstand fra billedserien. Det er vigtigt at understrege, at vi i Kvickly Odder har et ønske om at kunne levere de varer, som vores kunder efterspørger, og vi ønsker at have varer på hylderne, der både stammer fra konventionelle dyrkningsmetoder og fra økologiske dyrkningsmetoder. Vi skal ikke stå som dommer over, hvad I som forbrugere skal købe, det bestemmer I selv. Debatten kom også til at omhandle dansk fremstillede varer ctr. udenlandske varer, og vi arbejder til stadighed for, at omfanget af dansk producerede madvarer øges. Det er en stor udfordring, for prisen på varen har også en stor betydning, og her fra vores bestyrelse forsøger vi til stadighed at lægge et pres på Coop om flere dansk producerede varer på hylderne. Vi har og har altid haft stor respekt for den danske landmand og for de produkter, som de producerer til vores butikker - uanset konventionel eller økologisk dyrkningsform, og vi glæder os over, at de danske fødevarer bliver produceret i et meget kontrolleret marked og dermed er nogle af de sundeste fødevarer i verden. Jeg kan nævne, at salgsandelen af økologiske varer steg med 16,5% i 2017 og udgør nu ca. 12% af Coop's samlede omsætning af fødevarer. Økologi udgør i dag ca. 10% af dansk landbrug.

 

Coop Crowdfunding, der så dagens lys i 2017, kan vi beskrive som en væsentlig fornyelse af andelsbevægelsen. Formålet er at formidle kontakt mellem Coops 1,7 million medlemmer og danske fødevareproducenter. I alt 1.822 forbrugere har gennem 2017 benyttet Coop Crowdfunding til at investere samlet set 10,6 millioner kroner i alt fra håndlavet økologisk whisky fra Ærø over bornholmsk bionedbrydeligt tyggegummi til økonomisk støtte af trængte Brugser i mindre lokalsamfund. Det moderne begreb ”deleøkonomi” er i virkeligheden det grundlag, som Coop blev skabt på for mere end 150 år siden. Nemlig med andelsbevægelsens brugsforeninger, hvor forretningerne er ejet af forbrugerne. Med crowdfunding gør vi det nemmere og billigere for producenterne at skaffe penge til at føre deres drømme for nye fødevarer ud i livet. Samtidig giver det forbrugerne mulighed for at støtte konkrete projekter, som de synes godt om – og få en belønning eller en god rente. Ved at støtte et projekt kan du være med til Mere end 10 millioner kroner har medlemmerne/danskerne rejst til 23 lokale at gøre en forskel og hjælpe lokale ildsjæle. Vi kan roligt sige, at Coop Crowdfunding har været en succes: fødevareproducenter gennem Coop Crowdfunding i 2017. Op til jul 2017 donerede Coop's butikker deres overskudsmad til ca. 11.000 husstande sammen med foreningen Stop Spild Lokalt, og herved var vi med til at sikre julen hos rigtig mange familier landet over.

 

Ligeledes op til julen 2017 donerede Coop sammen med kunderne godt 700.000 kr. til julehjælp i Røde Kors og Mødrehjælpen. Vedr. Coop's regnskab: Omsætning 44,8 mia. kr., hvoraf de selvstændige brugsforeninger tegner sig for ca. 40%. Coop oplyser selv, at driftsresultatet er ekstraordinært påvirket med ca. 100 mio. kr. efter engangsindtægter i forbindelse med frasalg af ikke-kerne aktiviteter og en intern omgruppering af nogle lejeindtægter. Regnskabet er først behandlet og godkendt på Coop's Landsrådsmøde her i weekenden, så det har desværre ikke været muligt at udlede flere oplysninger herfra til brug i min beretning. Det var så hvad jeg havde valgt at orientere Jer om fra Coop's store virke i 2017, og så tager vi hjem til Kvickly Odder med DagliBrugserne i Gylling og Hov.

 

Lokalt har der i det forløbne år været godt gang i forretningen med investeringsaktiviteter, kundevendte events og foreningsvendte aktiviteter. Vi kan godt mærke, at vi befinder os i et hårdt marked med stor konkurrence, både fra fysiske butikker, men også fra flere dagligvareløsninger fra internetbaserede udbydere, og med kundernes voksende lyst til udespisning og lidt nemmere måltidsløsninger på ugens hverdage. Det betyder, at omsætningen er lidt under pres med index 99 på butiksvarer, men med index 107 påbrændstofsalget, hvorunder også vaskehallerne ligger.

 

Vi når i 2017 en samlet omsætning på 288 mio. kr. mod 287 mio. kr. året før og det aflejrer godt 5,5 mio. på bundlinien før skat og 4,4 mio. kr. efter skat i forhold til 2,5 mio. i 2016. Arne vil komme nærmere ind på økonomien og udviklingen i hans regnskabsgennemgang. Året 2017 startede lidt trægt, men henover sidste halvdel af året udviste vores kunder heldigvis en stor købelyst, så vi åndede lettet op.

 

Vi har gennemført planlagte investeringer i en modernisering med bl.a. ny kasselinie i Hov, flere etaper med LED belysning i Kvickly og så har vi opfyldt et stort ønske fra en stor del af Odders borgere om et nyt bilvaskeanlæg. I kender jo nok allesammen vores nye vaskeanlæg på Knudsminde, hvor vi har opført en dobbelt vaskehal som supplement til vores brændstof- og vaskeanlæg ved siden af Jysk. Lige siden første åbningsdag har vaskehallerne været flittig brugt, og vaskeantallet overstiger vores budget. Ibrugtagning af det nye anlæg betyder også en aflastning af vores gamle anlæg, som havde Danmarksrekorden i antal vaske pr. år. Vi forventer således, at kombinationen af alle 3 anlæg tilsammen vil øge vaskemaskinernes levetid og give en samlet bedre forretning.

 

I 2017 har vi også fået fuldt udbytte af vores 2016-investering i et helt nyt bageri og afdelingen har præsteret index 119, hvilket er meget tilfredsstillende. Lejemålet med Green Vibe Burger kom også op at køre, og efter en lidt træg start, ser det nu ud til, at restauranten er i god udvikling. År Omsætning EBIT Coop EBIT BRF EBIT 2017 44,8 mia. kr. 527 mio. kr. 374 mio. kr. (heraf ca. 100 mio. kr. ekstraord. ) 153 mio. kr. 2016 44,78 mio. kr. 274 mio. kr. 131 mio. kr. 143 mio. kr.

 

I Brugsen i Gylling har Nils sammen med en meget aktiv og hjælpsom støttegruppe fortsat stor succes med de forskellige tiltag, der tages i byen. Ved fælles hjælp er det lykkes at etablere en dejlig legeplads på en del af Brugsens p-areal, og Gyllingborgerne støtter flot op om årsmøde og høstfest med op imod 150 deltagere pr. gang. Der skal herfra lyde en stor ros og anerkendelse til personalet i Gylling og støttegruppen.

 

I Brugsen i Hov har vi som tidligere nævnte foretaget en opdatering af butikken med ny kasselinie og kunderne har taget rigtig godt imod den nye og mere funktionelle indretning. Jens har fået stor gavn og glæde af den lokalbestyrelse, som blev nedsat i starten af 2017. Det har betydet en god sparring og praktisk hjælp omkring flere kundevendte tiltag, og også her er det dejligt at se, at de lokale kræfter stiller sig til rådighed. Jeg ved også, at der er flere spændende initiativer på vej i 2018.

 

I Kvickly Odder begyndte vi i 2017 at planlægge en udvidelse af produktionsarealet i Delikatessen for at lette arbejdet ved de efterhånden store produktioner af mad ud af huset. Arbejdet er færdiggjort med stor tilfredshed her i foråret 2018. Omkring bestyrelsens arbejde i Kvickly Odder kan jeg orientere Jer om, at vi i 2017 har afholdt 10 bestyrelsesmøder og 1 opstartsmøde, hvor Kim, Arne og jeg har orienteret Bodil Just, efter Bodils indvalg i bestyrelsen, om det praktiske bestyrelsesarbejde og gennemgået vores Forretningsplan og Årshjul. Vi har også arbejdet med gennemgang og ajourføring af vores strategi gennem 2 strategidage, hvor vi først er startet med støtte fra en facilitator fra Coop, og dernæst har vi selv kørt processen videre. Vi har valgt at fokusere på 5 hovedpunkter: - Kvickly Odder - din butik - Digitalisering i Kvickly Odder - Kommunikationsstrategi - Kunderne / medlemmerne - Vores kerneværdier: Lokalt engagement, indflydelse, ærlighed, omtanke og nytænkning.

 

Strategiarbejdet er jo en ongoing proces, og vi holder vores næste strategimøde nu i morgen sammen med vores konstituering i bestyrelsen. Vi har henover året som samlet bestyrelse besøgt butikkerne i Gylling og Hov og derudover har Niels og Jens besøgt os på et bestyrelsesmøde sammen med deres lokale "formand" for at orientere om deres status og idèer til fortsat udvikling. Disse besøg vidner om stor entusiasme og loyalitet.

 

Kim Bruhn har løbende over året deltaget i arbejdet i Coop amba's bestyrelse og i Landsrådet. Arne og jeg har også løbende over året deltaget i diverse møder i den fælles brancheforening, DSM, omkring vores fælles udvikling, udfordringer og løsningsmodeller. Her har vi også arbejdet med en strategi for dette fællesskab, så vi er godt klædt på omkring de fælles aktiviteter vi allerede har idag og hvad vi i fællesskab måtte gå efter samt hvordan vi hjælper hinanden bedst mulig. I dette fællesskab af 13 selvstændige kan jeg nævne, at vi sammen ejer og driver Kvickly Ebeltoft, der også er i god gænge med en tilfredsstillende indtjening.

 

Bestyrelsen med Kim Bruhn i spidsen har deltaget i årets Food Festival i Tangkrogen og vi har afholdt Go Coock arrangementer med skoleelever fra flere af byens skoler. Både elever, forældre og lærere er fortsat meget tilfredse med disse arrangementer, som giver børnene en interesse for og en ny vinkel til det at lave sund og velsmagende mad.

 

I 2017 har vi haft en medlemstilgang på ca. 250, og vi har i dag ca. 8.500 medlemmer. Bestyrelsen har også i 2017 foretaget uddeling fra vores jubilæumspulje. Der var 22 ansøgere og vi fordelte puljen på 45.000 kr. til 6 glade modtagere. Det er dejligt at se og læse alle de spændende ansøgninger, der vidner om et meget rigt foreningsliv i Odder-området. Ud af vores overskud, son jeg oplyste om tidligere i beretningen, har vi endvidere støttet foreningslivet i Odder-området med godt 1 mio. kr. i forskellige sponsorater, og der er betalt ca. 1.1 mio. i skat til Odder Kommune.

 

Vores galleri på Balkonen har også i 2017 været udstillingssted for mange forskellige kunstnere, og der har gennem året været mange besøgende ved de forskellige ferniseringer. Det er vores indtryk, at ferniseringerne fortsat er til stor glæde for byens borgere, og at det er et godt udstillingsvindue for kunstnerne. Vi har i 2017 afholdt 3 store vinlagersalg hvoraf de 2 er opstartet med meget populære vinsmagningsaftener, der er besøgt af 5 - 600 gæster pr. gang. Vores vinsalg gennem internetportalen Megavin fortsætter også successen med en god udvikling og med kontakt til mere end 20.000 mailadresser. Megavin, der er meget pladskrævende, har nu fast domicil i vores store lagerhal på Stampmøllevej, og beskæftiger nu flere medarbejdere, og med Lars Oksfeldt i spidsen som daglig leder.

 

Jeg kan også nævne, at vores øvrige aktiviteter omkring udlejningsejendommen, hvor Jysk ligger, OK- tank- og vaskeanlæggene samt diverse boligudlejninger alle er i god drift og bidrager til det samlede resultat. Vi har fortsat meget fokus på lokale råvarer og oplever en stor succes med bl.a. æbler fra Karensminde, grøntsager fra Peters Gartneri, supperne fra Supperiet i Hundslund, jordbær fra Holtgård i Gylling, agurker fra Nymarken ved Malling og mælkeprodukter fra Vejlskovgård og Gyllingnæs. Vi er nu kommet pænt i gang med 2018, og har også spændende idèer og aktiviteter klar til året.

 

Vi har noteret os, at der nu er givet tilladelse til opførelse af nyt butiksanlæg på NT-grunden, og vi hilser naturligvis dette initiativ velkommen som en yderligere styrkelse af handelslivet i Odder, og vi er klar til at tage konkurrencen op. Som tidligere nævnt har vi for kort tid siden afsluttet udvidelsen af Delikatessen til stor glæde for medarbejderne i afdelingen og det har givet bedre muligheder for en mere effektiv produktionsproces ved de store mad ud af huset arrangementer. Vi har planlagt opsætning af energibesparende LED-belysning i de sidste områder af butikken i Odder og ellers vil der være tale om løbende vedligehold af butiksanlæggene.

 

Ellers håber vi blot på Odder-borgernes loyale opbakning til vores butikker, da vi som de eneste dagligvarebutikker i Odder, Gylling og Hov lader en stor del af vores indtjening flyde tilbage til byen i form af sponsorstøtte og skat. Her mod afslutningen af min beretning vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke vores personaler i Odder, Gylling og Hov for en stor og topmotiveret indsats, som bl.a. har givet os en 1. plads i kundetilfredshedsanalysen i foråret 2017 og en 3. plads ved analysen i slutningen af 2017. Også en stor tak til vores direktør, Arne Sørensen og hele ledergruppen for en flot indsats, fortsat for en stor idèrigdom og et rigtig godt samarbejde henover året. Det er altsammen med til at gøre en forskel og med til at skabe den succes, der betyder, at Kvickly Odder fortsat er Danmarks største og mest solide Kvickly.

 

I årets løb har vi fejret 2 jubilæer. Først har Arne Sørensen haft 25-års jubilæum i Kvickly-kæden og dernæst har Holger Nielsen, bedre kendt som "oste-Holger" haft 40-års jubilæum i Kvickly Odder og på den samme post i alle årene. Et stort tillykke skal lyde til dem begge.

 

Dernæst vil jeg også gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde. Som den sidste oplysning vil jeg gerne orientere Jer om, at Kim Bruhn har meddelt, at han ikke genopstiller til vores bestyrelse, grundet en forskellig holdning mellem Kim som Landsrådsmedlem og Coop amba bestyrelsesmedlem og den øvrige Kvickly Odder bestyrelse, omkring hvem der skal stå i spidsen for Coop og løse de aktuelle udfordringer på det driftsmæssige og økonomiske område og uføre de deraf følgende nødvendige løsningsmodeller. Kim har sammen med 7 andre Coop amba bestyrelsesmedlemmer meldt ud i dagspressen, at de støtter den nuværende Coop formand, Lasse Bolander. Vi har i Kvickly Odders bestyrelse ønsket, at tilkendegive, at vi ikke mener, Lasse Bolander har vist tilstrækkelig fokus på solid og ansvarlig drift af kerneforretningen, som vi mener skal være på plads for at sikre et økonomisk forsvarligt råderum. Og så først derefter kan der arbejdes med andre forretningsområder. Vores holdning deles endvidere af en stor kreds af de selvstændige brugsforeninger og også flere folkevalgte og medarbejdere med tilknytning til Coop-butikkerne. Vi er naturligvis kede af dette udfald, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Kim Bruhn for hans engagerede arbejde i Kvickly Odders bestyrelse siden valget i 2006. Kim har ydet en meget stor indsats med ekstra fokus på det foreningsvendte område og har også trukket Kvickly Odder noget længere ud ad den digitale kommunikationsvej. Vi ønsker Kim held og lykke i hans videre arbejde i Landsrådet og Coop amba bestyrelsen.

 

Som tidligere nævnt faldt valget til Coop amba.formandsposten ud til fordel for den nuværende formand, Lasse Bolander i konkurrence med valgets øvrige 3 kandidater. Stemmefordelingen blev 62 til Lasse Bolander, 39 til Lars Fournais (BRF kandidat), 22 til Mikkel Sarbo og 0 til Chr. Christensen. Vi håber, at Lasse Bolander og resten af Coop amba bestyrelsen har lyttet til den konstruktive kritik fra bl.a. Brugsforeningerne og herefter tager opgaven seriøst op med fuld fokus på samarbejdet mellem Brugsforeningerne og Coop omkring kerneforretningen og en bedre indtjening.

 

Så er vi ved at være igennem årets beretning, og vi bestræber os hele tiden på, at lytte til signaler fra Jer kunder og følge nye udviklingstrends med henblik på at have en 100% moderne og opdateret butik fyldt med gode varer til gode priser. Vi hører meget gerne Jeres kommentarer og gode idèer til fornyelser og forbedringer - gerne her i aften, og ellers også blot løbende ved henvendelse til Arne, det øvrige personale eller bestyrelsen. Vi ønsker at være gode - gerne de bedste, og hele tiden at udvikle os til fælles bedste. Jeg håber, I har fået et godt indblik i vores allesammens forretning, både lokalt og nationalt og til slut vil jeg gerne rette en stor tak til Jer medlemmer og kunder for Jeres store opbakning til Kvickly Odder og datterbutikkerne i Gylling og Hov, for Jeres støtte er jo en stor del af succesen og samtidig grundlaget for, at det hele kan lykkes.

 

Tusind tak.

Odder den 16. april 2018 Knud Hansen, bestyrelsesformand

 

Køb lokalt - også online i Odder

Du kan købe til afhentning i butik eller leveret til din adresse.

Læs mere …

Generalforsamling 2019

Adgangskort kan afhentes i kiosken mod dokumentation af medlemsskab.

Læs mere …

 Jubilæumspuljen

i år uddeles kr. 47.000

Læs mere …